Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

ES delegācijas Ganā nespēja nodrošināt, ka tās ārējais darbuzņēmējs maksā konsultantiem

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.