Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Propust Europske komisije da odgovori na zahtjev i zabrinutosti u vezi s rješavanjem pritužbe zbog povrede prava koja se odnosi na njemačku provedbu zakonodavstva EU-a o sprečavanju pranja novca – CHAP(2020)2935