Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Propust Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) da odgovori na upit o ažuriranim standardima za medicinsku opremu u zrakoplovima