Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Kako je Europski ured za odabir osoblja (EPSO) reagirao na iskazanu zabrinutost u pogledu jezične diskriminacije u postupku odabira osoblja EU-a u području međunarodne suradnje