Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Diúltú ó thaobh an Choimisiúin Eorpaigh rochtain phoiblí iomlán a thabhairt ar dhoiciméid a bhaineann le cruinnithe an Choiste um an gComhaontú Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála (CETA) idir an tAontas Eorpach agus Ceanada