Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Euroopan komission vastaamatta jättäminen pyyntöön ja huolenaiheisiin sen tavasta käsitellä rikkomuskantelua, joka koski EU:n rahanpesunvastaisen lainsäädännön täytäntöönpanoa Saksassa – CHAP(2020)2935