Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Euroopan unionin neuvoston kieltäytyminen antamasta digimarkkinasäädösluonnoksesta käytäviin neuvotteluihin liittyviä asiakirjoja kokonaisuudessaan julkisesti saataville