Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Euroopan komission vastaamatta jättäminen sähköpostiviestiin, jossa pyydettiin apua tukikirjeen saamiseen kansainväliseltä viljaneuvostolta (IWC) viljahanke-ehdotusta varten Italiassa