Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Euroopa Liidu Lennundusohutusameti (EASA) suutmatus vastata päringule õhusõidukites kasutatavate meditsiiniseadmete ajakohastatud standardite kohta