Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagenturs (EASA's) undladelse af at besvare en forespørgsel vedrørende de ajourførte standarder for medicinsk udstyr i luftfartøjer