Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Отказът на Комисията (делегацията на ЕС в Джакарта) да извърши плащане съгласно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства като част от проекта Share на ЕС