Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Липса на отговор от страна на Европейската комисия на искане и опасения във връзка с разглеждането на жалба за нарушение във връзка с прилагането от страна на Германия на законодателството на ЕС за борба с изпирането на пари — CHAP (2020) 2935