Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Липса на отговор от страна на Европейския парламент на електронно писмо относно времето, необходимо на Парламента да информира кандидатите за стаж за резултата от техните кандидатури