Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Как Европейската комисия е обработила искане за устен превод на срещи със заинтересованите страни и групи по интереси