Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Как Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията е събирал и оценявал информация по време на кризата с COVID-19

How the European Centre for Disease Prevention and Control gathered and assessed information during the COVID-19 crisis