Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Oikeusasiamiehen henkilökunta

Jotta oikeusasiamies voisi käsitellä kunnolla kantelut kaikilla 24:lla perussopimuksen kielellä ja lisätä tietoisuutta siitä, miten hän voi auttaa kansalaisia ja organisaatioita, hänen toimistollaan on pätevä ja kielitaitoinen henkilöstö. Henkilöstön jäseniä voi hakea aiheen mukaan tai tutustumalla toimiston organisaatiokaavioon.

Euroopan oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamiehen kabinetti

Kabinettiryhmä työskentelee suoraan oikeusasiamiehen alaisuudessa ja on hänelle suoraan vastuussa. Ryhmä neuvoo ja auttaa oikeusasiamiestä tämän vision, strategian ja tavoitteiden toteuttamisessa.
Kaikki kabinetin jäsenet voivat pyydettäessä seurata oikeusasiamiestä virkamatkoille ja auttaa puheiden, esitysten tai raporttien laatimisessa toimeksiannon mukaan.
 • Aidan O'Sullivan
  Kabinettipäällikkö
  Kokonaisvastuu oikeusasiamiehen toimintastrategiasta, toimielinten väliset suhteet (myös Euroopan parlamenttiin) sekä kabinetin johtaminen; yhteistyö pääsihteeristön kanssa toimintastrategian täytäntöönpanon vahvistamiseksi; oikeusasiamiehen neuvonantaja viestintä- ja tiedonvälitysasioissa.
 • Silvia Bartolucci
  Toimintalinjoista vastaava neuvonantaja
  Vastaa päivittäisistä suhteista Euroopan parlamenttiin sekä vetoomusvaliokuntaan. Auttaa Euroopan oikeusasiamiehen strategian täytäntöönpanossa, valmistelee myös Euroopan oikeusasiamiehen tiedotustilaisuudet.
 • Megan Killian
  Oikeusasiamiehen henkilökohtainen hallintoavustaja
  Vastaa oikeusasiamiehen asialistan, virkamatkojen ja kokousten järjestämisestä; käsittelee oikeusasiamiehen toimistoon saapuvaa kirjeenvaihtoa ja kutsuja sekä hallinnoi kabinettiarkistoa. Vastaa tapauskohtaisesti annettavista hallinnollisista tehtävistä.
 • Markus Spoerer
  Toimintalinjoista vastaava neuvonantaja
  Neuvoo oikeusasiamiestä toimintalinjojen kehittämisessä, ulkoisessa strategiassa ja suhteissa Euroopan parlamenttiin. Vastaa toimintalinjoja koskevien katsausten ja puheiden koordinoinnista.

Pääsihteeristö

Pääsihteeristö vastaa oikeusasiamiehen toimiston yleisestä johtamisesta ja varmistaa oikeusasiamiehen strategian yleisestä koordinoinnista ja täytäntöönpanosta.
 • Cesira D'Aniello
  Pääsihteeri
 • Caroline Moen
  Pääsihteerin avustaja
 • Murielle Richardson
  Hallinnoija

Tutkintaosasto

Tutkimusosasto, johon kuuluu yksi tapauskäsittelyn yksikkö (alla), vastaa oikeusasiamiehen toimiston ydintoiminnoista eli mahdollisten hallinnollisten epäkohtien tutkimisesta EU:n toimielimissä, elimissä ja virastoissa sekä hyvien hallintokäytäntöjen edistämisestä.
 • Rosita Hickey
  Tutkintajohtaja
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Pääneuvonantaja perusoikeuskirjan noudattamiseen liittyvissä asioissa
 • Fergal Ó Regan
  Johtava oikeudellinen asiantuntija
 • Peter Dyrberg
  Tutkimus- ja prosessiasiantuntija
 • Jennifer King
  Legal Expert
  -
 • Leticia Díez Sánchez
  Tutkimusvastaava
 • Tanja Ehnert
  Tutkimusvastaava
 • Silvia Fuller
  Tutkimusvastaava
 • Michaela Gehring
  Tutkimusvastaava
 • Dorien Laermans
  Tutkimusvastaava
 • Angela Marcos Figueruelo
  Tutkimusvastaava
 • Oana Marin
  Tutkimusvastaava
 • Erika Murányi
  Osaston hallintoavustaja
 • Koen Roovers
  Tutkimusvastaava
 • Mihai Ioachimescu-Voinea
  Harjoittelija, tutkimukset
 • Nina Klubert
  Harjoittelija, tutkimukset
 • Viola Pendl
  Harjoittelija, tutkimukset

Tapauskäsittelyn yksikkö

 • Tina Nilsson
  Tapauskäsittelyn yksikön päällikkö
 • Francesca Abbo
  Tutkimusvastaava
 • Vieri Biondi
  Tutkimusvastaava
 • Peter Bonnor
  Tutkimusvastaava
 • Nicholas Hernanz
  Tutkimusvastaava
 • Patricia López Martín
  Tutkimusvastaava
 • Jean Lusweti
  Tapausten käsittelyn avustaja
 • Tereza Mandjukova
  Tutkimusvastaava
 • Laura Massocchi
  Tutkimusvastaava
 • Maria Moustakali
  Tutkimusvastaava
 • Josef Nejedlý
  Tutkimusvastaava
 • Eija Salonen
  Tutkimusvastaava
 • Valentina Stoeva
  Tutkimusvastaava
 • Konstantinos Tsaklidis
  Tutkimusvastaava
 • Catherine Vaudé
  Yksikön hallintoavustaja
 • Anna Barbara Zejc
  Tutkimusvastaava
 • Olatz Fínez Marañón
  Harjoittelija, tutkimukset
 • Simon Kuban
  Harjoittelija, tutkimukset
 • Federico Narducci
  Harjoittelija, tutkimukset
 • Tomasz Zajac
  Harjoittelija, tutkimukset

Hallinto-osasto

 • Marie-Pierre Darchy
  Hallintojohtaja

Menettelyjen ja asiakirjahallinnan, toiminnan jatkuvuuden ja infrastruktuurin ryhmä

 • Alessandro Del Bon
  Menettelyjen ja asiakirjahallinnan, toiminnan jatkuvuuden ja infrastruktuurin ryhmän päällikkö
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Verkko- ja ohjelmistokehityksestä vastaava toimihenkilö
 • Christophe Bauer
  Menettelyjen hallinnan avustaja – koordinointi
 • Séverine Beyer
  Menettelyjen hallinnan avustaja
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Menettelyjen hallinnan avustaja
 • Evelyne Coudière
  Menettelyjen hallinnan avustaja
 • Kevin Crespo
  Tietotekninen tukihenkilö
 • Massimo Ezzy
  Tietotekniikkavastaava – järjestelmäkehittäjä
 • Henri Finckbohner
  Logistiikka ja inventaariot– autonkuljettaja
 • Marjorie Fuchs
  Hallinnoija
 • Ana Gaspar
  Menettelyjen hallinnan avustaja
 • Inga Jasmontaitė
  Menettelyjen hallinnan avustaja
 • Gaël Lambert
  Tietotekniikkavastaava – suuret palvelusovellukset
 • Oualiba Makhloufia
  Menettelyjen hallinnan avustaja – asiakirjahallinnon toimihenkilö (DMO)
 • Michael Weiskorn
  Menettelyjen hallinnan avustaja – asiakirjahallinnon apulaistoimihenkilö
 • Caroline Zinck
  Menettelyjen hallinnan avustaja
 • Mihail Bușteagă
  Verkkokehittäjäharjoittelija

Talousarvio- ja rahoitusryhmä

 • Véronique Vandaele
  Talousarvio- ja rahoituspäällikkö
 • Cindy Giannakis
  Varainhoitoavustaja
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Varainhoitoavustaja
 • Emese Szentes
  Varainhoitoavustaja

Henkilöstöhallintoryhmä

 • Zina Assimakopoulou
  Henkilöstöpäällikkö
 • Rachel Doell
  Henkilöstöavustaja
 • Giovanna Fragapane
  Koulutuskoordinaattori
 • Isgouhi Krikorian
  Henkilöstöavustaja
 • Stéphanie Maraj
  Henkilöstöavustaja
 • Francesca Pavesi
  Hallinnoija
 • Gabrielle Sheridan
  Henkilöstöavustaja
 • Félicia Voltzenlogel
  Henkilöstöavustaja

Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö tiedottaa suurelle yleisölle, keskeisille kohderyhmille ja muille sidosryhmille oikeusasiamiehen tutkimuksista ja strategisesta työstä sekä osallistumisesta EU:n keskusteluihin ja politiikan kehittämiseen.
Yksikkö vastaa yleisesti strategisesta viestintätyöstä sekä Euroopan oikeusasiamiesten verkoston koordinoinnista.
 • Gundi Gadesmann
  Viestintäpäällikkö
 • Helena Buhl
  Viestintäavustaja
 • Sylvie Debout
  Julkaisusihteeri
 • Honor Mahony
  Tiedotusvastaava
 • Carolina Marín Vargas
  Viestintäavustaja
 • Richard More O'Ferrall
  Viestintästrategiakoordinaattori
 • Enrico Portelli
  Ryhmäpäällikkö, digitaalinen viestintä
 • Marina Ramazanova
  Viestintäavustaja
 • Christelle Therouse
  Viestintäavustaja
 • Nanna Bille Cornelsen
  Harjoittelija

Tietosuojavastaava

 • Francesca Pavesi
  Tietosuojavastaava
 • Nicholas Hernanz
  Apulaistietosuojavastaava

Avoimuusvastaava

 • Tereza Mandjukova
  Avoimuusvastaava
 • Eija Salonen
  Avoimuusvastaavan sijainen