Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Oikeusasiamiehen henkilökunta

Jotta oikeusasiamies voisi käsitellä kunnolla kantelut kaikilla 24:lla perussopimuksen kielellä ja lisätä tietoisuutta siitä, miten hän voi auttaa kansalaisia ja organisaatioita, hänen toimistollaan on pätevä ja kielitaitoinen henkilöstö. Henkilöstön jäseniä voi hakea aiheen mukaan tai tutustumalla toimiston organisaatiokaavioon.

Euroopan oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamiehen kabinetti

Kabinettiryhmä työskentelee suoraan oikeusasiamiehen alaisuudessa ja on hänelle suoraan vastuussa. Ryhmä neuvoo ja auttaa oikeusasiamiestä tämän vision, strategian ja tavoitteiden toteuttamisessa.
Kaikki kabinetin jäsenet voivat pyydettäessä seurata oikeusasiamiestä virkamatkoille ja auttaa puheiden, esitysten tai raporttien laatimisessa toimeksiannon mukaan.
 • AidanO'Sullivan
  Kabinettipäällikkö
  Kokonaisvastuu oikeusasiamiehen toimintastrategiasta, toimielinten väliset suhteet (myös Euroopan parlamenttiin) sekä kabinetin johtaminen; yhteistyö pääsihteeristön kanssa toimintastrategian täytäntöönpanon vahvistamiseksi; oikeusasiamiehen neuvonantaja viestintä- ja tiedonvälitysasioissa.
 • SilviaBartolucci
  Avustaja
  Vastaa päivittäisistä suhteista Euroopan parlamenttiin sekä vetoomusvaliokuntaan. Auttaa Euroopan oikeusasiamiehen strategian täytäntöönpanossa, valmistelee myös Euroopan oikeusasiamiehen tiedotustilaisuudet.
 • FrederikHafen
  Toimintalinjoista vastaava neuvonantaja
  Neuvoo oikeusasiamiestä toimintalinjojen kehittämisessä, ulkoisessa strategiassa ja suhteissa Euroopan parlamenttiin. Vastaa toimintalinjoja koskevien katsausten ja puheiden koordinoinnista.

Pääsihteeristö

Pääsihteeristö vastaa oikeusasiamiehen toimiston yleisestä johtamisesta ja varmistaa oikeusasiamiehen strategian yleisestä koordinoinnista ja täytäntöönpanosta.
 • CesiraD'Aniello
  Pääsihteeri
 • ChristopheBauer
  Assistant – Tapausten hallintaprosessit
 • CarolineMoen
  Pääsihteerin avustaja
 • FrancescaPavesi
  Hallinnoija
 • MurielleRichardson
  Hallinnoija

Tutkintaosasto

Tutkimusosasto, johon kuuluu yksi tapauskäsittelyn yksikkö (alla), vastaa oikeusasiamiehen toimiston ydintoiminnoista eli mahdollisten hallinnollisten epäkohtien tutkimisesta EU:n toimielimissä, elimissä ja virastoissa sekä hyvien hallintokäytäntöjen edistämisestä.
 • RositaHickey
  Tutkintajohtaja
 • MartaHirsch-Ziembińska
  Pääneuvonantaja perusoikeuskirjan noudattamiseen liittyvissä asioissa
 • FergalÓ Regan
  Johtava oikeudellinen asiantuntija
 • PeterDyrberg
  Tutkimus- ja prosessiasiantuntija
 • TanjaEhnert
  Asian käsittelijä
 • MichaelaGehring
  Asian käsittelijä
 • DorienLaermans
  Asian käsittelijä
 • AngelaMarcos Figueruelo
  Juristi
 • OanaMarin
  Tutkimusvastaava
 • ErikaMurányi
  Hallintoavustaja
 • KoenRoovers
  Asian käsittelijä
 • MarkusSpoerer
  Tutkimusvastaava
 • ValentinaStoeva
  Tutkimusvastaava
 • ElkeWinter-Mes
  Asian käsittelijä
 • StefanZamfirescu
  Harjoittelija, tutkimukset
 • Anna BarbaraZejc
  Harjoittelija, tutkimukset
Tapauskäsittelyn yksikkö
 • TinaNilsson
  Tapauskäsittelyn yksikön päällikkö
 • VieriBiondi
  Tutkimusvastaava
 • PeterBonnor
  Johtava lakimies
 • JulianoFranco
  Johtava lakimies
 • SilviaFuller
  Tutkimusvastaava
 • NicholasHernanz
  Asian käsittelijä
 • Diesmerde Jonge
  Asian käsittelijä
 • PatriciaLópez Martín
  Juristi
 • JeanLusweti
  Tapausten käsittelyn avustaja
 • TerezaMandjukova
  Asian käsittelijä
 • LauraMassocchi
  Asian käsittelijä
 • MariaMoustakali
  Asian käsittelijä
 • JosefNejedlý
  Juristi
 • EijaSalonen
  Juristi
 • KonstantinosTsaklidis
  Asian käsittelijä
 • CatherineVaudé
  Hallintoavustaja
 • FrancescaAbbo
  Harjoittelija, tutkimukset
 • ShariHinds
  Harjoittelija, tutkimukset
 • SarahKristoffersen
  Harjoittelija, tutkimukset

Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö tiedottaa suurelle yleisölle, keskeisille kohderyhmille ja muille sidosryhmille oikeusasiamiehen tutkimuksista ja strategisesta työstä sekä osallistumisesta EU:n keskusteluihin ja politiikan kehittämiseen.
Yksikkö vastaa yleisesti strategisesta viestintätyöstä sekä Euroopan oikeusasiamiesten verkoston koordinoinnista.
 • GundiGadesmann
  Viestintäpäällikkö
 • HelenaBuhl
  Viestintäavustaja
 • SylvieDebout
  Julkaisusihteeri
 • HonorMahony
  Tiedottaja
 • CarolinaMarín Vargas
  Viestintäavustaja
 • RichardMore O'Ferrall
  Viestintävastaava
 • EnricoPortelli
  Digitaalisesta viestinnästä vastaava virkamies
 • MarinaRamazanova
  Viestintäavustaja
 • ChristelleTherouse
  Viestintäavustaja
 • RaülJiménez Icart
  Harjoittelija

Henkilöstö-, hallinto- ja talousarvioyksikkö

Henkilöstö-, hallinto ja talousarvioyksikkö vastaa henkilöstöön ja sen hyvinvointiin liittyvistä asioista, toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta ja turvallisuudesta, talousarvioon ja varainhoitoon liittyvistä asioista, oikeusasiamiehen toimiston rakennuksista, laitteista ja logistisista tukitoimista, asiakirjahallinnosta ja -arkistoista, tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvistä asioista sekä kaikesta oikeusasiamiehen tutkimuksiin liittyvästä operatiivisesta tuesta.
 • AlessandroDel Bon
  Henkilöstö-, hallinto- ja talousarvioyksikön päällikkö
 • SéverineBeyer
  Asiakirjahallinnon avustaja
 • Bruno AlexandreBismarque-Alcântara
  Hallintoavustaja
 • EvelyneCoudière
  Hallintoavustaja
 • AnaGaspar
  Asiakirjahallinnon avustaja
 • IngaJasmontaitė
  Hallintoavustaja
 • OualibaMakhloufia
  Ansvarig för dokumenthantering – tiedonvapausasiat
 • MichaelWeiskorn
  Asiakirjahallinnon avustaja – tiedonvapausasiat
 • CarolineZinck
  Asiakirjahallinnon avustaja
Talousarviojaosto
 • VéroniqueVandaele
  Talousarviojaoston päällikkö
 • CindyGiannakis
  Yksikönpäällikön avustaja – varainhoidon tuki
 • ZygmuntHrehorowicz
  Varainhoitoavustaja
 • StéphanieMaraj
  Varainhoitoavustaja
 • EmeseSzentes
  Varainhoitoavustaja
Henkilöstöjaosto
 • ZinaAssimakopoulou
  Henkilöstöjaoston päällikkö
 • RachelDoell
  Henkilöstöavustaja
 • HenriFinckbohner
  Autonkuljettaja - hallinnollinen tuki
 • GiovannaFragapane
  Koulutuskoordinaattori
 • MarjorieFuchs
  Hallinnoija
 • IsgouhiKrikorian
  Henkilöstöavustaja
 • GabrielleSheridan
  Henkilöstöavustaja
 • FéliciaVoltzenlogel
  Henkilöstöavustaja
Tieto- ja viestintätekniikan toimiala
 • Marc KamranAmir-Tahmasseb
  Tieto- ja viestintätekniikan toimialan päällikkö
 • KevinCrespo
  Tietotekninen tukihenkilö
 • MassimoEzzy
  Tietotekniikkavastaava – järjestelmäkehittäjä
 • GaëlLambert
  Tietotekniikkavastaava – suuret palvelusovellukset

Tietosuojavastaava

 • JulianoFranco
  Tietosuojavastaava

Avoimuusvastaava

 • TerezaMandjukova
  Avoimuusvastaava
 • EijaSalonen
  Avoimuusvastaavan sijainen