Haluatko tehdä kantelun
EU:n toimielimestä tai elimestä?

Rekrytointi

Menettely

Euroopan oikeusasiamiehen sihteeristössä avoimena olevat vakinaiset toimet täytetään sisäisinä siirtoina tai ylentämisinä, unionin muussa toimielimessä tai elimessä toimivan virkamiehen siirtona tai tilapäisenä siirtona tai varallaololuettelosta, joka laaditaan Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) tai EU:n muun toimielimen tai elimen järjestämän avoimen kilpailun yhteydessä.

Ilmoitukset avoimista väliaikaisista toimista julkaistaan sisäisesti toimessa olevan henkilöstön kannustamiseksi uransa kehittämisessä, tai Euroopan oikeusasiamiehen verkkosivuilla. Oikeusasiamies ilmoittaa yleensä myös muille Euroopan unionin toimielimille kyseisistä avoimista toimista. Oikeusasiamiehen toimistossa säännöllisesti tarvittavien tehtävänkuvien osalta oikeusasiamies voi päättää julkaista avoimia ilmoituksia toimista sellaisten hakijoiden saamiseksi, jotka voidaan tarvittaessa kutsua testeihin ja haastatteluihin.

Hakijoita, jotka ovat menestyneet yhdessä tai useammassa valintamenettelyssä ja jotka ovat erityisen kiinnostuneita työskentelemään Euroopan oikeusasiamiehen toimistossa, kehotetaan ottamaan yhteyttä oikeusasiamiehen henkilöstö-, hallinto- ja talousarvioyksikköön.

Ilmoitus avoimesta toimesta

Seuraavat avoimet toimet ovat tällä hetkellä haettavissa:

(Senior) Case Handler AD 5/9 in the Office of the European Ombudsman

The (Senior) Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Hakemusten jättämisen määräaika on päättynyt

Ulkopuolisia linkkejä

Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO) - Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO) perustettiin 26. heinäkuuta 2002. Sen tehtävänä on järjestää avoimia kilpailuja, joiden perusteella valitaan päteviä henkilöitä, jotka voidaan palkata Euroopan unionin kaikkiin toimielimiin, kuten Euroopan parlamenttiin, neuvostoon, Euroopan komissioon, tuomioistuimeen, tilintarkastustuomioistuimeen, talous- ja sosiaalikomiteaan, alueiden komiteaan ja Euroopan oikeusasiamiehen toimistoon. EPSO aloitti toimintansa 1. tammikuuta 2003.

Harjoittelu

Säännöt

Oikeusasiamies tarjoaa kahdesti vuodessa harjoittelupaikkoja ensi sijassa yliopistoista tai vastaavista oppilaitoksista valmistuneille. Harjoittelujaksot alkavat vuosittain 1. syyskuuta ja 1. tammikuuta. Molempia harjoittelujaksoja koskeva hakuilmoitus julkaistaan vuosittain, yleensä 1. helmikuuta. Ilmoituksessa täsmennetään kunakin vuonna haettavat profiilit. Harjoittelu suoritetaan Strasbourgissa tai Brysselissä toimiston työtilanteen mukaan.

Oikeusasiamiehen toimistoon pyrkiviltä harjoittelijoilta edellytetään erittäin hyvää englannin taitoa. Hakemukset on sen takia tehtävä englanniksi. Samasta syystä harjoittelua koskevat asiakirjat ovat saatavilla vain englanniksi.

Traineeship 2019/2020

We invite you to apply for a traineeship starting either on 1 September 2019 or on 1 January 2020. We offer paid traineeships for an initial period of four months, which can be extended by eight months (subject to an assessment of trainees’ performance).

The Ombudsman is offering traineeships in:

  1. case handling
  2. media and communication
  3. web development

Hakemusten jättämisen määräaika on päättynyt