Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Rekrytointi

Menettely

Euroopan oikeusasiamiehen sihteeristössä avoimena olevat vakinaiset toimet täytetään sisäisinä siirtoina tai ylentämisinä, unionin muussa toimielimessä tai elimessä toimivan virkamiehen siirtona tai tilapäisenä siirtona tai varallaololuettelosta, joka laaditaan Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) tai EU:n muun toimielimen tai elimen järjestämän avoimen kilpailun yhteydessä.

Ilmoitukset avoimista väliaikaisista toimista julkaistaan sisäisesti toimessa olevan henkilöstön kannustamiseksi uransa kehittämisessä, tai Euroopan oikeusasiamiehen verkkosivuilla. Oikeusasiamies ilmoittaa yleensä myös muille Euroopan unionin toimielimille kyseisistä avoimista toimista. Oikeusasiamiehen toimistossa säännöllisesti tarvittavien tehtävänkuvien osalta oikeusasiamies voi päättää julkaista avoimia ilmoituksia toimista sellaisten hakijoiden saamiseksi, jotka voidaan tarvittaessa kutsua testeihin ja haastatteluihin.

Hakijoita, jotka ovat menestyneet yhdessä tai useammassa valintamenettelyssä ja jotka ovat erityisen kiinnostuneita työskentelemään Euroopan oikeusasiamiehen toimistossa, kehotetaan ottamaan yhteyttä oikeusasiamiehen henkilöstö-, hallinto- ja talousarvioyksikköön.

Ilmoitus avoimesta toimesta

Seuraavat avoimet toimet ovat tällä hetkellä haettavissa:

ICT Applications Developer (Extension of deadline)

The ICT Applications Developer will be in charge of maintaining and developing the Ombudsman’s complaint management system.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Hakemusten jättämisen määräaika on päättynyt

Ulkopuolisia linkkejä

EPSO EU Careers -sivuston tietokannasta voi etsiä avoinna olevia vakinaisia virkoja, väliaikaisia ja sopimussuhteisia toimia, harjoittelupaikkoja ja kansallisten asiantuntijoiden tehtäviä EU:n toimielimissä ja virastoissa.

Harjoittelu

Säännöt

Oikeusasiamies tarjoaa kahdesti vuodessa harjoittelupaikkoja ensi sijassa yliopistoista tai vastaavista oppilaitoksista valmistuneille. Harjoittelujaksot alkavat yleensä vuosittain 1. syyskuuta ja 1. tammikuuta. Kutakin harjoittelujaksoa koskeva hakuilmoitus julkaistaan yleensä 1. helmikuuta ja 1. toukokuuta. Ilmoituksessa täsmennetään, minkälaisia profiileja etsitään. Harjoittelu suoritetaan Strasbourgissa tai Brysselissä toimiston työtilanteen mukaan.

Oikeusasiamiehen toimistoon pyrkiviltä harjoittelijoilta edellytetään erittäin hyvää englannin taitoa. Hakemukset on sen takia tehtävä englanniksi. Samasta syystä harjoittelua koskevat asiakirjat ovat saatavilla vain englanniksi.

Traineeship period January 2022-December 2022

After considering the very limited traineeship possibilities the Ombudsman's Office is able to offer in January 2022, the Ombudsman will not organise a second trainee selection in 2021. Information about the selection procedure for the traineeship period starting in September 2022 will be published on our website in February 2022.