Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hjälp med att få tillgång till EU-handlingar fortare - Europeiska ombudsmannens snabbhandläggning

Hjälp med att få tillgång till EU-handlingar fortare - Europeiska ombudsmannens snabbhandläggning

  1. En EU-institution/ett EU-organ bekräftar att den/det inte kommer att lämna ut en handling till dig
  2. Du inger ett klagomål till Europeiska ombudsmannen
  3. Inom fem arbetsdagar avgör ombudsmannen om hon kan utreda det
  4. Ombudsmannen strävar efter att fatta beslut inom 40 arbetsdagar
  Europeiska ombudsmannens snabbhandläggning för klagomål om tillgång till handlingar