Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Resultat av Europeiska ombudsmannens undersökningar 2016

Resultat av Europeiska ombudsmannens undersökningar 2016
Löstes av institutionen eller vänskaplig förlikning uppnåddes 148 50,9 %
Inga administrativa missförhållanden påträffade 89 30,6 %
Inga ytterligare undersökningar motiverade 52 17,9 %
Påträffat administrativt missförhållande 20 6,9 %
Övrigt 8 2,7 %
Anm.: I några fall finns det två eller flera skäl till att ombudsmannen avslutade undersökningar. Procentsiffrorna ovan blir därför totalt över 100 %.