Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Ämnet för undersökningar som Europeiska ombudsmannen avslutade under 2020

Ämnet för undersökningar som Europeiska ombudsmannen avslutade under 2020

Insyn och ansvarsskyldighet (t.ex. tillgång till information och handlingar)

97

25 %

Servicekultur

95

24 %

Korrekt användning av bedömningsutrymme (bl.a. i överträdelseförfaranden)

67

17 %

Respekt för processuella rättigheter

59

15 %

Rekrytering

51

13 %

God förvaltning i personalfrågor

42

11 %

Respekt för grundläggande rättigheter

38

10 %

Sund ekonomisk förvaltning

24

6 %

Övrigt

11

3 %

Etik

10

3 %

Allmänhetens deltagande i EU:s beslutsfattande

7

2 %

Visselblåsning

3

1 %

Anm: I vissa fall avslutade ombudsmannen undersökningar som gällde två eller fler ämnesområden. Procentsiffrorna ovan blir därför totalt över 100 procent.