Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Skrajšani postopki Evropskega varuha človekovih pravic – hitrejši dostop do dokumentov EU

Skrajšani postopki Evropskega varuha človekovih pravic – hitrejši dostop do dokumentov EU

  1. Institucija/organ EU potrdi, da vam ne bo odobrila/odobril dostopa do dokumenta
  2. Pri Evropskem varuhu človekovih pravic vložite pritožbo
  3. Evropski varuh človekovih pravic se v petih dneh odloči, ali bo zadevo preiskal
  4. Varuh človekovih pravic si prizadeva odločbo izdati v 40 delovnih dneh
  Skrajšan postopek Evropskega varuha človekovih pravic za pritožbe v zvezi z dostopom do dokumentov