Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Rezultati preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2016

Rezultati preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2016
Zadeve, ki jih je rešila institucija sama, ali sporazumne rešitve 148 50,9 %
Brez ugotovljenih nepravilnosti 89 30,6 %
Nadaljnja preiskava ni upravičena 52 17,9 %
Ugotovljene nepravilnosti 20 6,9 %
Drugo 8 2,7 %
Opomba: V nekaterih zadevah je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila preiskave iz dveh ali več pritožbenih razlogov. Zato je seštevek vseh deležev večji od 100 %.