Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Vrsta ukrepov, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic sprejela v zvezi s prejetimi pritožbami v letu 2016

Vrsta ukrepov, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic sprejela v zvezi s prejetimi pritožbami v letu 2016
816 nasvetov ali zadev, posredovanih drugemu pritožbenemu organu 43,4 %
788 poslanih odgovorov pritožniku, da nadaljnjih nasvetov
ni mogoče dati
41,9 %
235 sproženih preiskav 12,5 %
41 odločitev o dopustnosti pritožbe 2,2 %