Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Zrýchlený postup európskeho ombudsmana – Ako rýchlejšie získať prístup k dokumentom EÚ

Zrýchlený postup európskeho ombudsmana – Ako rýchlejšie získať prístup k dokumentom EÚ

  1. Inštitúcia alebo orgán Európskej únie potvrdí, že neposkytne prístup k dokumentu
  2. Podáte sťažnosť európskej ombudsmanke
  3. V priebehu piatich dní ombudsmanka rozhodne, či môže začať vyšetrovanie v tejto veci
  4. Ombudsmanka sa bude snažiť vydať rozhodnutie v lehote 40 pracovných dní
  Zrýchlený postup európskeho ombudsmana pri sťažnostiach týkajúcich sa prístupu k dokumentom