Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Výsledky vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2016

Výsledky vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2016
Vyriešené inštitúciou alebo dohodnuté priateľské riešenie 148 50,9 %
Nezistil sa žiadny nesprávny úradný postup 89 30,6 %
Ďalšie vyšetrovania nie sú opodstatnené 52 17,9 %
Zistený nesprávny úradný postup 20 6,9 %
Iné 8 2,7 %
Poznámka: V niektorých prípadoch ombudsmanka vyšetrovania uzavrela na základe dvoch alebo viacerých dôvodov. Uvedené percentuálne údaje preto spolu presahujú 100 %.