Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Opatrenia, ktoré prijala európska ombudsmanka na základe sťažností prijatých v roku 2016

Opatrenia, ktoré prijala európska ombudsmanka na základe sťažností prijatých v roku 2016
816 Poskytnuté poradenstvo alebo prípad postúpený inému orgánu na riešenie sťažností 43,4 %
788 Odoslané odpovede s informáciou pre sťažovateľa, že nie je možné poskytnúť ďalšie poradenstvo 41,9 %
235 Začaté vyšetrovania 12,5 %
41 Rozhodnutie o prípustnosti 2,2 %