Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Acțiunile întreprinse de Ombudsmanul European în urma plângerilor primite în 2016

Acțiunile întreprinse de Ombudsmanul European în urma plângerilor primite în 2016
816 Îndrumări oferite reclamanților sau cazuri transferate către alt organism însărcinat cu examinarea plângerilor 43,4 %
788 Răspunsuri prin care reclamanții sunt informați că nu li se pot oferi îndrumări suplimentare 41,9 %
235 Anchete deschise 12,5 %
41 Decizii privind admisibilitatea 2,2 %