Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Wyniki dochodzeń zamkniętych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r.

Wyniki dochodzeń zamkniętych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r.
Sprawa rozwiązana przez instytucję lub przyjęcie porozumienia 148 50,9 %
Nie stwierdzono niewłaściwego administrowania 89 30,6 %
Brak uzasadnienia dla prowadzenia dalszego dochodzenia 52 17,9 %
Stwierdzono przypadek niewłaściwego administrowania 20 6,9 %
Inne 8 2,7 %
Uwaga W niektórych przypadkach Rzecznik zamknął dochodzenie z co najmniej dwóch przyczyn. Z tego względu suma danych wyrażonych w procentach przekracza 100 %.