Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Działania podjęte przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w odpowiedzi na skargi złożone w 2016 r.

Działania podjęte przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w odpowiedzi na skargi złożone w 2016 r.
816 Udzielenie porady lub skierowanie sprawy do innego organu rozpatrującego skargi 43,4 %
788 Skarżący został poinformowany o
niemożności udzielenia porady
41,9 %
235 Otwarto dochodzenie 12,5 %
41 Decyzja w sprawie dopuszczalności 2,2 %