Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Door de Europese Ombudsman ondernomen acties naar aanleiding van in 2016 ontvangen klachten

Door de Europese Ombudsman ondernomen acties naar aanleiding van in 2016 ontvangen klachten
816 Advies gegeven of zaak doorverwezen naar ander klachtenbehandelingsorgaan 43,4 %
788 Antwoord aan klager om hem te informeren dat er geen verder advies kan worden gegeven 41,9 %
235 Onderzoek geopend 12,5 %
41 Besluit over ontvankelijkheid 2,2 %