Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Azzjoni meħuda mill-Ombudsman Ewropew dwar l-ilmenti riċevuti fl-2016

Azzjoni meħuda mill-Ombudsman Ewropew dwar l-ilmenti riċevuti fl-2016
816 Parir mogħti jew każ trasferit lil korp taʼ lmenti ieħor 43.4 %
788 Tweġiba mibgħuta sabiex tgħarraf lill-ilmentatur li ma setgħux jingħataw pariri ulterjuri 41.9 %
235 Investigazzjoni miftuħa 12.5 %
41 Deċiżjoni dwar l-Ammissibilità 2.2 %