Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Eiropas ombudes 2016. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti

Eiropas ombudes 2016. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti
Lietu atrisinājusi iestāde vai panākts risinājums 148 50,9 %
Administratīva kļūme nav konstatēta 89 30,6 %
Nav pamatojuma turpmākai izmeklēšanai 52 17,9 %
Konstatēta administratīva kļūme 20 6,9 %
Cits 8 2,7 %
Piezīme. Dažos gadījumos ombude ir slēgusi izmeklēšanu divu vai vairāku iemeslu dēļ. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.