Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Eiropas ombudes rīcība pēc sūdzību saņemšanas 2016. gadā

Eiropas ombudes rīcība pēc sūdzību saņemšanas 2016. gadā
816 Sniegta konsultācija vai lieta nodota citai sūdzību izskatīšanas struktūrai 43,4 %
788 Nosūtīta atbilde, lai informētu sūdzības iesniedzēju, ka turpmāku padomu sniegt nav iespējams 41,9 %
235 Sākta izmeklēšana 12,5 %
41 Lēmums par pieņemamību 2,2 %