Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Stratēģiskā darba temati 2021. gadā

Stratēģiskā darba temati 2021. gadā

Stratēģiskas izmeklēšanas

· Kā Eiropas Komisija pārvalda tās darbinieku rotācijas norisi

· Eiropas Komisijas un tabakas nozares pārstāvju mijiedarbības pārredzamība

· Kā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) ievēro savus pamattiesību pienākumus un nodrošina atbildību saistībā ar saviem paplašinātajiem pienākumiem

· Kā Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA) izskatīja tās bijušā izpilddirektora pieteikumu ieņemt vadošu amatu uzņēmumā Airbus

· Kā Eiropas Komisija uzrauga ES fondus, ko izmanto, lai atbalstītu invalīdu un vecāka gadagājuma cilvēku tiesības uz neatkarīgu dzīvi

· Eiropas Investīciju bankas rīcībā ir noteikta personiska informācija par darba meklētājiem, pirms tiek pieņemti lēmumi par pieņemšanu darbā

Stratēģiskās iniciatīvas (lūgumi sniegt skaidrojumus, neformālas izmeklēšanas)

· Kā ES iestādes, struktūras, biroji un aģentūras reģistrē tekstu un tūlītējus ziņojumus, ko personāla locekļi nosūtījuši/saņēmuši profesionālās darbības ietvaros

· Mākslīgais intelekts un ES administrācija

· ES administrācijas pienākums informēt sabiedrību par to, kā īstenot tiesības uz publisku piekļuvi ES dokumentiem

· ES portāla pārredzamība ES iestāžu piešķirto līgumu piedāvājumu pārvaldībai

· Eiropas Komisijas pārredzamības pienākumi saistībā ar gaidāmo ES tabakas jomas tiesību aktu pārskatīšanu

· Kā Eiropas Komisija dara pieejamu informāciju par sanāksmēm starp komisāriem un organizācijām vai pašnodarbinātām personām

· Kā Eiropas Komisija nodrošina cilvēktiesību ievērošanu starptautisko tirdzniecības nolīgumu kontekstā