Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Eiropas Ombuda pabeigto lietu izmeklēšanas ilgums

Eiropas Ombuda pabeigto lietu izmeklēšanas ilgums
2013. gadā
(vidēji 13 mēneši)
2020. gadā
(vidēji mazāk nekā 5 mēneši)
 
101 (22 %) 223 (57 %) Lietas slēgtas 3 mēnešos
171 (37 %) 136 (35 %) Lietas slēgtas 3–12 mēnešos
  65 (14 %)   26 (7 %) Lietas slēgtas 12–18 mēnešos
124 (27 %)     5 (1 %) Lietas slēgtas pēc vairāk nekā 18 mēnešiem[1]

  [1] Dažās sarežģītās lietās nepieciešamas vairākas apspriešanās kārtas ar sūdzības iesniedzēju un attiecīgo iestādi.