Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

2016 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai

2016 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai
Išsprendė pati institucija arba priimtas sprendimas 148 50,9 %
Netinkamo administravimo nenustatyta 89 30,6 %
Tolesniam tyrimui nėra pagrindo 52 17,9%
Nustatytas netinkamas administravimas 20 6,9%
Kita 8 2,7%
Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė baigė tyrimus išnagrinėjusi dvi ar daugiau skundo pateikimo priežasčių, todėl bendra procentinė dalis didesnė nei 100 proc.