Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Veiksmai, kurių Europos ombudsmenė ėmėsi gavusi skundus 2016 m.

Veiksmai, kurių Europos ombudsmenė ėmėsi gavusi skundus 2016 m.
816 Duotas patarimas arba byla perduota kitai skundų nagrinėjimo institucijai 43,4 %
788 Skundo pateikėjams išsiųsti atsakymai, kad nebuvo galima suteikti daugiau patarimų 41,9 %
235 Pradėti tyrimai 12,5 %
41 Sprendimas dėl priimtinumo 2,2 %