Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Torthaí na bhfiosrúchán a dhún an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2016

Torthaí na bhfiosrúchán a dhún an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2016
Shocraigh an institiúid lena mbaineann an gearán nó thángthas ar réiteach ina leith 148 50.9 %
Níor aimsíodh aon drochriarachán 89 30.6 %
Ní raibh údar ann le haon fhiosrúcháin bhreise 52 17.9 %
Aimsíodh drochriarachán 20 6.9 %
Eile 8 2.7 %
Tabhair faoi deara: I roinnt cásanna, dhún an tOmbudsman fiosrúcháin ar dhá fhoras nó níos mó. Mar sin, is os cionn 100 % atá iomlán na gcéatadán thuasluaite.