Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

An gníomh a rinne an tOmbudsman Eorpach de bhun gearáin a fuarthas sa bhliain 2016

An gníomh a rinne an tOmbudsman Eorpach de bhun gearáin a fuarthas sa bhliain 2016
816 Cuireadh comhairle ar fáil nó cuireadh an cás ar aghaidh chuig comhlacht gearán eile 43.4 %
788 Seoladh freagra chun a chur in iúl don ghearánach nach bhféadfaí
tuilleadh comhairle a chur ar fáil
41.9 %
235 Osclaíodh fiosrúchán 12.5 %
41 Rinneadh cinneadh maidir le hinghlacthacht an ghearáin 2.2 %