Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Asiakirjojen julkinen saatavuus ja Euroopan oikeusasiamiehen rooli

Vuokaaviossa esitetään prosessin vaiheet:
  • Asiakirjapyyntö EU:n toimielimelle tehdään
  • Jos asiakirjoihin ei myönnetä pääsyä, toimielintä voidaan pyytää tarkistamaan päätöstään (”uudistettu pyyntö”)
  • Jos vastaus on jälleen kielteinen tai määräaikoja ei noudateta, voidaan tehdä kantelu oikeusasiamiehelle