Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2016 päättämien tutkimusten tulokset

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2016 päättämien tutkimusten tulokset
Toimielin sopi asian tai hyväksyi sovintoratkaisun 148 50,9 %
Ei hallinnollista epäkohtaa 89 30,6 %
Lisätutkimukset eivät perusteltuja 52 17,9 %
Hallinnollinen epäkohta 20 6,9 %
Muu 8 2,7 %
 Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamies päätti tutkimuksen kahdesta tai useammasta syystä. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.