Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2016 päättämien tutkimusten aiheet

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2016 päättämien tutkimusten aiheet
Avoimuus (esim. tietojen ja asiakirjojen saatavuus) 86 29,6 %
EU:n henkilöstökysymysten (mukaan lukien eturistiriidat ja työhönotto) hyvä hallinnointi 82 28,2 %
Palvelukulttuuri (esim. kansalaismyönteisyys, kielet ja määräaikojen noudattaminen) 73 25,1 %
Harkintavallan asianmukainen käyttö (myös rikkomismenettelyissä) 54 18,6 %
Moitteeton varainhoito (esim. EU:n hankintasopimusten, avustusten ja sopimusten osalta) 42 14,5 %
Menettelyyn liittyvien oikeuksien (esim. kuulluksi tulemista koskevan oikeuden) noudattaminen 14 4,8 %
Perusoikeuksien kunnioittaminen 13 4,5 %
Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamies päätti tutkimuksen, joka koski kahta tai useampaa aihetta. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.