Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Strateginen toiminta vuonna 2016

Strateginen toiminta vuonna 2016
4 strategista tutkimusta käynnistettiin vuonna 2016
  esim. komission käytännöt erityisneuvonantajien mahdollisten eturistiriitojen ehkäisemiseksi, viiveet kemikaalien testauksessa, EU:n pilottihankkeen mukainen rikkomuksista tehtyjen kantelujen käsittely komission toimesta
5 strategista tutkimusta päätettiin vuonna 2016
  esim. kolmikantakokousten avoimuus, Humira-nimistä lääkettä koskevien kliinisten tutkimusraporttien saatavuus (EMA), EPSOn menettelyt uudelleenkäsittelypyyntöjen käsittelyssä, komission maksujen oikea-aikaisuus
10 strategista aloitetta käynnistettiin vuonna 2016 (selvennyspyynnöt, epäviralliset tutkimukset)
  esim. komission entisen puheenjohtajan pyöröovisiirtyminen, euroryhmän avoimuus, EIP:n avoimuus ja eturistiriitojen estäminen, EKP:n vakavaraisuuden arviointiprosessin avoimuus, vammaisten henkilöiden mahdollisuudet käyttää komission verkkosivustoa