Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Toisille toimielimille ja elimille siirretyt kantelut: kantelijat, joita oikeusasiamies neuvoi vuonna 2016 kääntymään toisen toimielimen tai elimen puoleen

Toisille toimielimille ja elimille siirretyt kantelut: kantelijat, joita oikeusasiamies neuvoi vuonna 2016 kääntymään toisen toimielimen tai elimen puoleen
Euroopan oikeusasiamiesten verkoston jäsen 470 57,5 %
Näistä    
Kansallinen tai alueellinen oikeusasiamies tai vastaava elin 429 52,5 %
Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta 41 5,0 %
Euroopan komissio 116 14,2 %
Muu toimielin tai elin 407 49,8 %
Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamies antoi kantelijalle useamman tyyppisiä neuvoja, joten prosenttiosuuksien summa on siksi yli 100 %.