Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Euroopa Ombudsmani kiirmenetlus - Abi Euroopa Liidu dokumentidele kiiremal juurdepääsemisel

Euroopa Ombudsmani kiirmenetlus - Abi Euroopa Liidu dokumentidele kiiremal juurdepääsemisel

  1. ELi institutsioon / organ kinnitab, et ei anna teile juurdepääsu dokumendile
  2. Esitate kaebuse Euroopa Ombudsmanile
  3. Ombudsman otsustab viie tööpäeva jooksul, kas saab kaebust uurida
  4. Ombudsman püüab teha otsuse 40 tööpäeva jooksul
  Euroopa Ombudsmani kiirmenetlus dokumentidele juurdepääsu kaebuste jaoks