Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Euroopa Ombudsmani 2016. aastal lõpetatud uurimiste tulemused

Euroopa Ombudsmani 2016. aastal lõpetatud uurimiste tulemused
Kaebuse lahendas institutsioon ise või jõuti kokkuleppele 148 50,9%
Haldusomavoli ei tuvastatud 89 30,6%
Edasine uurimine ei olnud põhjendatud 52 17,9%
Tuvastatud on haldusomavoli 20 6,9%
Muu 8 2,7%
Märkus: mõnel juhul oli ombudsmani lõpetatud uurimine seotud kahe või enama tulemusega. Seetõttu on tabeli protsentide kogusumma üle 100.