Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Euroopa Ombudsmani poolt 2021. aastal registreeritud kaebused ja algatatud uurimised päritoluriikide kaupa

Euroopa Ombudsmani poolt 2021. aastal registreeritud kaebused ja algatatud uurimised päritoluriikide kaupa

Riik

Registreeritud
kaebuste arv

Algatatud
uurimiste arv

Hispaania

405

25

Saksamaa

222

47

Belgia

190

70

Poola

170

9

Itaalia

146

34

Prantsusmaa

112

17

Portugal

86

7

Kreeka

69

13

Ungari

63

3

Madalmaad

57

13

Bulgaaria

54

2

Rumeenia

44

11

Austria

43

10

Tšehhi Vabariik

37

2

Slovakkia

35

3

Iirimaa

34

9

Soome

32

6

Läti

29

2

Rootsi

28

4

Taani

25

5

Horvaatia

24

4

Leedu

22

6

Küpros

22

1

Sloveenia

20

1

Luksemburg

19

8

Malta

9

2

Eesti

4

0

Muud riigid (sealhulgas Ühendkuningriik)

181

18

Teadmata

10

0

Kokku

2 192

332