Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Foranstaltninger truffet af Den Europæiske Ombudsmand i forbindelse med klager modtaget i 2016

Foranstaltninger truffet af Den Europæiske Ombudsmand i forbindelse med klager modtaget i 2016
816 Rådgivning eller sag oversendt til et andet klageorgan 43,4 %
788 Svar sendt for at informere klageren om, at der ikke kunne ydes yderligere rådgivning 41,9 %
235 Undersøgelse indledt 12,5 %
41 Afgørelse om antagelighed 2,2 %