Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Emner for det strategiske arbejde i 2021

Emner for det strategiske arbejde i 2021

Strategiske forespørgsler

· Hvordan Europa-Kommissionen håndterer "svingdørsproblematikken" blandt sine medarbejdere

· Gennemsigtigheden i Europa-Kommissionens interaktioner med repræsentanter for tobaksindustrien

· Hvordan Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) opfylder sine forpligtelser med hensyn til grundlæggende rettigheder og sikrer ansvarlighed i forhold til dets udvidede ansvarsområde

· Hvordan Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) håndterede sin tidligere administrerende direktørs ansøgning om at indtage en ledende stilling i Airbus

· Hvordan Europa-Kommissionen overvåger de EU-midler, der anvendes til at fremme handicappedes og ældres ret til en uafhængig tilværelse

· Den Europæiske Investeringsbanks besiddelse af visse personlige oplysninger om jobansøgere, inden der træffes afgørelse om ansættelse

Strategiske initiativer (anmodninger om præcisering, ikkeformelle undersøgelser)

· Hvordan EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer registrerer tekstbeskeder og instant messages, der sendes/modtages af ansatte i deres faglige egenskab

· Kunstig intelligens og EU-administrationen

· EU-administrationens pligt til at informere offentligheden om, hvordan retten til aktindsigt i EU-dokumenter udøves

· Gennemsigtigheden af EU's udbudsportal i forbindelse med kontrakter tildelt af EU-institutioner

· Europa-Kommissionens gennemsigtighedsforpligtelser i forbindelse med den kommende gennemgang af EU's tobakslovgivning

· Hvordan Europa-Kommissionen stiller information om møder mellem kommissærer og organisationer eller selvstændige erhvervsdrivende til rådighed

· Hvordan Europa-Kommissionen sikrer respekten for menneskerettighederne i forbindelse med internationale handelsaftaler