Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2016 г.

Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2016 г.
Уредени от институцията или договорено доброволно уреждане 148 50,9 %
Не е установено лошо управление 89 30,6 %
Няма основания за по-нататъшни проверки 52 17,9 %
Установено е лошо управление 20 6,9 %
Друго 8 2,7 %
Забележка: В някои случаи омбудсманът е приключил проверките на две или повече основания. Поради това сборът от процентите надхвърля 100 %.